دانلود رایگان


پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها
(Management) مديريّت
تعريف مديريت
(Management Functions) وظايف مديريّت
ارتباط وظايف مديريّت
تعریف برنامه ریزی
انواع برنامه‏ ريزي
انواع برنامه براساس سطوح سازماني
مقايسة برنامه‏هاي استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي
ارتباط برنامه جامع و عملیاتی
انواع برنامه جامع
برنامه‏ ريزي استراتژيك(Strategic Planning)
ويژگي‏هاي برنامه ‏ريزي استراتژيك
مراحل فرآيند برنامه ریزی استراتژيك
ويژگي‏هاي برنامه ‏ريزي استراتژيك
مراحل فرآيند برنامه ریزی استراتژيك
فرآيند مديريّت استراتژيك
تحليل، شناخت و هدف‏گذاري
ذي‏نفع‏ها(Stakeholders)
شناسائی مشتریان و نیازهای آنها
چشم‏انداز(Vision)
دورنما VISION
ویژگی چشم انداز:
نحوه تهیه چشم انداز:
رسالت يا مأموريّت(Mission)
رسالت MISSION
ارزش هاVALUES
کاربرد ارزشهای سازمانی:
نقش و اهداف بيانية مأموريّت
و.......