دانلود رایگان


پاورپوینت آنفلوآنزا: پاندمی قریب الوقوع - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت آنفلوآنزا: پاندمی قریب الوقوعویروس آنفلوانزا
ویریون آنفلوانزا
میزبان های طبیعی ویروس آنفولانزا
A(H1N1) “آنفلوآنزای اسپانیایی
پاندمی بزرگ 1918
تصاویر مربوط به پاندمی آنفلوانزا - 1918
A(H2N2)“انفلوآنزای آسیایی” A(H2N2)
انتشارآنفلوانزای H2N2 سال 1957
” انفلوآنزای آسیایی“
” آنفلوآنزای هنگ کنگ A(H3N2)“69-1968
پاندمی های آنفولانزای ثبت شده
نوترتیبی در انسان
نوترتیبی (در خوک
از پرندگان به انسان
جهش در انسان
A(H5N1), آنفلوآنزای پرندگان 1998
طغیان آنفلوآنزای پرندگان
چگونه آنفلوآنزای پرندگان منتشر می شود؟