دانلود رایگان


تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته
طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته. 1
مقدمه. 2
تاریخچه: 4
کاربرد: 5
انواع: 7
سازه‌های فضاکار به دو روش تقیسم می‌شوند 9
اجزای تشکیل دهنده: 14
تکیه گاه‌ها 18
بررسی کلی. 23
مزایا 24
کاربرد 26
شبکه‌های دو لایه. 26
شبکه‌های سه لایه. 26
سازه‌های چلیکی. 27
سازه‌های گنبدی.. 27
سازه‌های تاشو. 27
سازه‌های بادشو. 27
سازه‌های ماهواره‌ایی. 27
سازه‌های فضاکار از لحاظ مصالح. 27
سازه‌های فضاکار فولادی.. 27
سازه‌های فضاکار آلومینیومی. 28
اجزای تشکیل دهنده 28
روش‌های طراحی. 28
مراحل اجرای پروژه‌ها 29
روش‌های نصب.. 29
مدل سازی سازه 30
سازه‌ فضاکار چیست؟ 30
مزایای سازه فضاکار: 31
سازه‌های فضاکار مزیت‌هایی دارند که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم: 31
زیبایی: 31
عدم استفاده از عملیات جوشکاری در هنگام نصب.. 32
انواع سازه فضاکار: 33
سازه‌های فضاکار به سه روش دسته‌بندی می‌شوند: 34
انواع سازه‌های فضاکار از لحاظ کاربرد و نحوه عملکرد. 34
انواع سازه‌های فضاکار از لحاظ مصالح. 34
انواع سازه‌های فضاکار از لحاظ ساختار. 34
سازه‌های فضاکار از لحاظ ساختار: 34
شبکه‌های فضاکار تخت: 34
سازه‌های فضاکار چلیکی: 35
سازه‌های فضاکار آ لومینیومی: 38
تکیه گاه‌های سازه های فضاکار: 39
زیبایی. 42
سازه فلزی انواع سازه هاي فضاكار. 44
سازه‌های فضاکار به سه روش دسته‌بندی می‌شوند: 45
انواع سازه‌های فضاکار از لحاظ کاربرد و نحوه عملکرد. 45
انواع سازه‌های فضاکار از لحاظ مصالح. 45
انواع سازه‌های فضاکار از لحاظ ساختار 45
سازه‌های فضاکار از لحاظ ساختار 46
شبکه‌های سه لایه. 46
سازه‌های گنبدی.. 46
سازه‌های فضاکار آ لومینیومی. 47
اجزای تشکیل دهنده 47
اعضاء 47
مراحل اجرای پروژه‌ها 48
طراحی: (مدل سازی در Formian وانتقال و ادیت نقشه در AutoCad) 48
محاسبات: (توسط نرم‌افزار 89 Sap-AISC ASD) 48
تولید هموندها 48
رنگ آمیزی هموندها 48
ستون گذاری.. 48
بافت سازه فضاکار 48
نصب سازه فضاکار 48
نصب پوشانه. 48
روش‌های نصب.. 49
1 – نداشتن محدودیت دهانه در سازه های فضاکار 49
6- بهترین روش اقتصادی از مصالح در سازه های فضاکار 50
انواع سازه های فضاکار. 50
سازه فضاکار با فرم قوسی. 51
سازه فضاکار با فرم گنبد 51
سازه فضاکار با فرم گنبدی.. 51
سازه فضاکار با فرم دیسکی. 51
سازه فضاکار با فرم دیسکی. 52
سازه فضاکار با فرم هرم. 52
سازه فضاکار با فرم سینوس.. 52
سازه فضاکار با فرم تخت دو طرف شیبدار 52
در این فرم دو سقف شیبدار در یک نقطه به هم متصل میگردند که شبیه ترین فرم به سوله های صنعتی است. 52
شبکه های تخت دوطرف شیبدار 52
سازه فضاکار با فرم نیم قوس.. 52
در زیر انواع فرمهای سازه فضاکار که از ترکیب دو یا چند فرم دیگر به دست آمده است اشاره میگردد:
سازه فضاکار با فرم ترکیب تخت و گنبد. 52
سازه فضاکار با فرم ترکیب تخت وگنبد. 52
سازه فضاکار با فرم ترکیب تخت و قوسی. 53
سازه فضاکار با فرم ترکیب تخت و قوس.. 53
سازه فضاکار با فرم ترکیب تخت و قوسی و شیبدار 53
سازه فضاکار با فرم ترکیب تخت و قوسی و شیبدار 53
ویژگی‌های سازه‌های فضاکار 53
تقسیم‌بندی کلی سازه‌های فضاکار 54
سیستم فضاکار مشبک... 54
سیستم‌های غشای نازک تحت تنش.. 54
سیستم‌های پوشانه‌ای متکی بر کابل‌ها 54
سازه‌های کش بستی. 54
سازه‌های بادی و سازه‌های هوانشین. 54
مزایا و خصوصیات.. 54
سازه‌های فضاکار مشبک (اسکلتی. 54
اهمیت سازه‌های فضا کار در محیط مصنوع یا طبیعی. 55
انواع سازه‌های فضاکار 55
دسته‌بندی سازه‌های فضاکار 56
دسته بندی بر اساس نوع و شکل. 56
شبکه‌های تک لایه تخت.. 56
شبکه‌های دو لایه. 56
شبکه‌های چند لایه. 57
شبکه‌های دو گونه. 57
سازه‌های فضاکار چلیکی. 57
گنبدها 58
سازه‌های فضاکار مشبک دو گونه چلیکی و گنبدی.. 58
سایر تاشه‌ها 58
سازه‌های فضاکار پیوسته. 58
دسته بندی بر اساس نوع مصالح. 58
دسته بندی بر اساس شیو‌ه‌های ساخت و بافت.. 59
پیونده‌ها 59
دسته بندی بر اساس نوع کاربری.. 59
کاربردهای نوین سازه‌های فضاکار شبکه‌ای.. 59
انواع سازه های فضاکار. 60
سازه های فضاکار به دلیل فرم پذیری بالا به شکلهای مختلف قابل تبدیل است.انواع شکل های سازه فضاکارعبارتند از: 60
1-سازه های فضاکار تخت : 60
مزایا و معایب اتصالات مفصلی در شبکه های دو لایه و سازه های فضاکار تخت : 60
لزومی به مفصلی بودن اتصالات خرپا ها نمی باشد . 60
سازه های فضاکار شیب دار. 61
3- سازه های فضاکار گنبدی: 61
سازه های فضاکار گنبدی.. 61
سازه ی فضاکار 61
مقطع عمومی یک سازه ی چلیکی ممکن است بخشی از دایره ، بیضی یا سهمی باشد. 61
سازه فضاکار قوسی. 61
5- سازه های فضاکار هرمی: 61
مقدمه. 62
برخی از مزایای ساختمان های پیش ساخته بتنی عبارتند از: 62
بارگذاری ‌سازه‌های بتنی پیش ساخته. 64
‌بارها و سربارهای استثنایی. 64
بارهای هنگام جابجایی و نصب قطعات.. 64
پایداری سازه‌های بتنی پیش ساخته ‌ 64
انتخاب سیستم سازه‌ای.. 65
کلاف بندی.. 65
انواع کلاف‌ها 65
گسیختگی زنجیره‌ای.. 66
رواداری‌ها 66
قطعات پیش ساخته. 66
قطعات مرکب.. 66
قطعات دانه تسبیحی. 67
نشیمن‌گاه‌ها و نواحی تکیه‌گاهی. 67
اجزای مدفون در بتن قبل از بتن ریزی.. 67
اجزای قابل کارگذاری در بتن پس از بتن ریزی.. 67
انواع قطعات پیش ساخته و ضوابط طراحی آنها 67
قطعات شالوده پیش ساخته. 68
ستون‌های پیش ساخته. 68
تیرهای پیش‌ساخته. 68
قطعات سقف پیش ساخته. 68
سیستم‌های سقف‌های پیش ساخته. 69
درزهای طولی بین قطعات مجاور. 69
توزیع عرضی بار. 69
سقف‌های مرکب با نیم دال پیش ساخته. 69
دیوارهای پیش ساخته. 69
سیستم‌‌های متعارف سازه‌ای پیش ساخته. 70
سیستم‌های دیواری.. 70
سیستم‌های خطی (تیر و ستون. 70
تولید قطعات پیش ساخته در شرایط کارخانه‌ای و کنترل کیفی. 70
تكنولوژی سازه های پیش ساختة سبك. 71
ویژگی های مهم روش سازه های پیش ساخته سبك. 73
انواع سازه های پیش ساخته عبارتند از: 85
سازه پیش ساخته سازه LSF : 85
سازه پیش ساخته سوله : 85
آلاچیق پیش ساخته : 85
سازه پیش ساخته کانکس : 85
ویلا , ساختمان پیش ساخته : 86
سازه چادری: 86
سقف متحرک : 86
دیوارپیش ساخته بتنی: 86
کانال پیش ساخته بتنی : 86
ویژگی‌های معماری.. 86
سیستم سازه‌ای.. 87
انواع اتصالات در سیستم قاب خمشی اتصال صلب.. 87
اتصالات در سیستم قاب ساده 87
اتصال ستون به پی. 87
اتصال ستون به ستون. 87
اتصال تیر به ستون. 87
اتصال سقف به تیر. 87
اتصال سقف به سقف.. 88
مراحل اجرا 88
تولید قطعات در کارخانه. 88
حمل قطعات به محل اجرای ساختمان. 88
نصب قطعات و تکمیل اتصالات.. 88
روش اجرا 88
اجرای ساختمان به روش خطی (تیر و ستون. 88
اجرای ساختمان به روش دیواری.. 88
ویژگی‌های سیستم از نظر تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. 89
ویژگی‌های سیستم از نظر مصرف انرژی.. 89
ویژگی‌های سیستم از نظر عایق بندی صدا 89
ویژگی‌های سیستم از نظر تاثیرات زیست محیطی. 89
کاربردهای مناسب.. 89
محدودیت ها 89
الزامات طراحی و اجرا 89
سازه فضاکار. 90
تاریخچه: 90
کاربرد: 91
انواع: 91
سازه‌های فضاکار به دو روش تقیسم می‌شوند. 91
اجزای تشکیل دهنده: 92
تکیه گاه‌ها 92
بررسی کلی. 92
نتیجه‌گیری.. 93
منابع. 93

مقدمه

اصطلاح سازه فضایی گاهی اوقات به جای سازه فضاکار بکار می رود که این دو اصطلاح از لحاظ کلمه‌ ای مترادفند؛ ولی از لحاظ معنا و مفهوم با هم تفاوت دارند. سازه فضایی به سازه‌ای گفته می‌شود که در فضای خارج از جو ساخته یا مورد استفاده قرار گیرد که ممکن است خود یک فضاکار باشدیک قاب فضایی یا سازه فضایی، عبارت است از سازه‌ای که از اجزای خرپا مانند سبک و محکم تشکیل شده از پایه‌هایی که در یک الگوی هندسی در کنار هم قرار گرفته‌ اند. قاب‌های فضایی برای پوشش دادن دهانه‌هایی که تکیه‌ گاه کم تعدادی دارند به کار گرفته می شوند. چون در قاب‌های فضایی، همچون خرپاها از مثلث استفاده می‌شود، لنگرهای خمشی، به صورت بارهای کششی و فشاری به اعضای محوری خرپا منتقل می‌گردند که این خود باعث مستحکم بودن قاب‌های فضایی می‌ شود.
گاهی از سازه‌های فضاکار در ساخت موتور سیکلت و وسایل حمل و نقل نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

سازه فضاکار یک سیستم خرپا سه بعدی می باشد که دهانه‌ های آن در دو جهت گسترش پیدا کرده اند و اعضای آن فقط تحت تاثیر کشش و فشار قرار دارند. این سازه‌ها از مدول‌های یکسان و تکرار شونده با لایه‌ های موازی در بالا و پایین (مشابه میله‌های فوقانی و تحتانی خرپا) تشکیل می‌ شوند. سازه فضاکار، به مجموعه سازه‌های مشابهی گفته می‌ شود که شامل شبکه‌ ها، طاق ها، برج ها، شبکه‌های کابلی، سیستم های پوسته‌ای و غشایی، سازه‌های تا شونده و ترکیبات کش بستی می‌ شود. این تعریف، یک تعریف ریخت شناسانه از سازه‌های فضا کار است.

تاریخچه:

به عنوان قدیمی ترین ساخت‌ ها برای سازه‌های فضاکار می‌ توان از داربست‌ هایی که برای نگهداری چادرهای انسان های آغازین بکار می رفت نام برد. از جمله قدیمی ترین چادرهای انسان‌های اولیه که در مناطقی از چین باستان که در چند سال پیش کشف شده بود می‌ توان اشاره کرد. کاربرد سازه‌های شبکه‌ای و سه بعدی در روم باستان و ایران کهن و نیز ایران دوره صفویه در ساخت سالن‌های تجمع، آمفی تئاترها، قصرها، مساجد اسلامی، اماکن متبرکه و غیره جلوه گر می باشد.

اولین شبکه چند لایه توسط الکساندر گراهام بل درسال ۱۹۰۶ برای کایت پرواز ساخته شد. در این شبکه طول اعضاء یکسان، اتصالات ساده بود. او اولین مهندسی است که حدود ۹۰ سال پیش نشان داد که می‌ توان با قرار دادن صحیح اعضاء سازه‌ای در کنار هم سازه‌هایی محکم و سبک ساخت. می‌ توان گفت کاربرد عملی و توسعه یا فته سازه‌های فضاکار و طراحی اصولی این گونه سازه‌ها از سال ۱۹۵۰ شروع شده است. مهندسین سازه به دلیل رفتار خوب این نوع سازه‌ها در برابر بارهای مختلف و مهندسین معمار به علت زیبایی و یکنواختی خاصی که در هندسه آن ها موجود است مجذوب این گروه از سازه‌ها شده و تحقیق و بررسی عمیقی در رفتار واقعی این سازه‌ها و کاربرد ساختار بهینه در تحلیل و طرح این سیستم‌ها آغاز گردید.

کاربرد:

قاب‌های فضایی در ساختمان‌های امروزی کاربرد زیادی دارند. این نوع از قاب‌ها بیشتر در سقف‌ هایی با دهانه‌های بزرگ در ساختمان‌های مدرن تجاری و صنعتی دیده می‌ شوند.

سیستم‌های سازه‌های فضاکار در سازه‌هایی که در آن ها احتیاج به پوشش دهانه‌های بزرگ و بدون ستون است از قبیل:

آشیانه هواپیماها، سالنهای کارخانه‌ها، پوشش استادیوم‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی، پارکینگ‌های طبقاتی، مراکز فرهنگی وتفریحی، تالارهای تجمع و سخنرانی، سالن اجتماعات، سینماها، آمفی تئاترها، مراکز خرید (بازارهای خرید)، ایستگاههای راه آهن، ترمینال‌ها و اهداف بسیار دیگربکار می‌ رود. سیستم‌های سازه‌های فضاکار در سازه‌هایی چون دکل‌های انتقال نیرو، برج‌های مخابراتی، برج‌های ذخیره آب، بشقاب‌های مخابراتی و رادیویی، نیز کاربرد دارند.

انواع:


طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته


فناوری و ساخت سازه های پیش ساخته و سازه های خرپایی


فناوری سازه های پیش ساخته


ساختمان پیش ساخته


سازه فضا کار


خانه های پیش ساخته


ساختمان های پیش ساخته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله رایگان سازههای باز شونده و جمع شونده

احتیاج به سازههای متحرک که به طور ساده و سریع نصب گردد و قابل حمل و نصب مجدد در مکانهای مورد نیاز باشد باعث پیدایش سازههای فضا کار باز شونده و جمع شونده شد که با رشد روز افزون استفاده از این نوع سازه‌ها بخصوص در ...

پروژه بتن و سازههای فضا کار | رادونیس

دانلود تحقیق طراحی و ساخت سازه‌های فضا کار و خانه‌های پیش ساخته. سازه فضا کار، طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته، فناوری سازه های پیش ساخته، خانه های پیش ساخته، فناوری و ساخت ...

تحقیق طراحی و ساختار سازه فضا کار

انواع سازه های فضا کار; اجزاء سیستم های فضاکار; قاب فضایی ساده; این تحقیق در مورد طراحی و ساختار سازه فضا کار در 45 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. فهرست. مقدمه. 19. تاریخچه: 19. کاربرد: 20 ...

مقاله در مورد ساخت خانه با سازه های چوبی 40 صفحه - مقالات ...

ساخت خانه با سازه چوبی,خانه چوبی,دتایل های خانه چوبی,دیتیل اجرایی خانه های چوبی,مقاله ای درباره ساختمان های چوبی,دتایل اجرایی ساختمان های چوبی,اجرای خانه چوبی,نحوه اجرای ساختمان های چوبی,تحقیق درباره خانه های چوبی ...

مزایا و معایب سازه های فولادی(ساختمان های اسکلت فلزی ...

مزایا و معایب سازه های فولادی(ساختمان های اسکلت فلزی)مزایا و معایب سازه های فولادی ساختمان های اسکلت فلزی دارای مزایای بسیاری است البته نقاط ضعف محدودی نیز دارد که می توان با تدابیر لازم آنها را رفع کرد.

مقاله در مورد ساخت خانه با سازه های چوبی 40 صفحه - مقالات ...

ساخت خانه با سازه چوبی,خانه چوبی,دتایل های خانه چوبی,دیتیل اجرایی خانه های چوبی,مقاله ای درباره ساختمان های چوبی,دتایل اجرایی ساختمان های چوبی,اجرای خانه چوبی,نحوه اجرای ساختمان های چوبی,تحقیق درباره خانه های چوبی ...

تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته ...

تحقیق دستگاه گردش خون و فشار خون و تعیین گروه خونی – شامل 62 صفحه; دانلود پاورپوینت الزامات ایمنی ساختمان – 30 اسلاید; دانلود پاورپوینت سازه های چوبی – شامل 32 اسلاید

معماری خانه های قدیمی ایرانی

معماری خانه های قدیمی ایرانی از جمله خصوصیات خانه های قدیمی در اصفهان و بیشتر شهرها مساحت زیاد آن است. سبک معماری نما و معماری داخلی آنها نیز به این صورت معماری خانه های قدیمی ایرانی

ساختمان پیشساخته - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

خانههای پیشساخته(به انگلیسی: Prefabricated home) ساختمان‌هایی هستند که قطعات آن‌ها در خارج از سایت ساخته می‌شوند (معمولاً در ابعاد استاندارد که به آسانی قابل نصب باشند) و در محل سایت نصب می‌گردند.. بعضی از خانههای پیش ...

معرفی سازه های پیش ساخته بتنی | مرکزآهن

مقاله معرفی انواع سازه های پیش ساخته بتنی، نحوه ساخت، اتصالات، آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته، قیمت و نحوه طراحی سازه ها

معماری خانه های قدیمی ایرانی

معماری خانه های قدیمی ایرانی از جمله خصوصیات خانه های قدیمی در اصفهان و بیشتر شهرها مساحت زیاد آن است. سبک معماری نما و معماری داخلی آنها نیز به این صورت معماری خانه های قدیمی ایرانی

ساختمان پیشساخته - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

خانههای پیشساخته(به انگلیسی: Prefabricated home) ساختمان‌هایی هستند که قطعات آن‌ها در خارج از سایت ساخته می‌شوند (معمولاً در ابعاد استاندارد که به آسانی قابل نصب باشند) و در محل سایت نصب می‌گردند.. بعضی از خانههای پیش ...

پروژه بتن و سازههای فضا کار | رادونیس

دانلود تحقیق طراحی و ساخت سازه‌های فضا کار و خانه‌های پیش ساخته. سازه فضا کار، طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته، فناوری سازه های پیش ساخته، خانه های پیش ساخته، فناوری و ساخت ...

تاج محل ، تاریخچه ، طراحی معماری و ساخت آن

تاج محل ، تاریخچه ، طراحی معماری و ساخت آن. تاریخچه و پیش زمینه تاج محل : تاریخچه “آرامگاه مرمر سفید در سال ۴۸-۱۶۳۱ در آگرا ، پایتخت امپراتوری مغول ، توسط شاه جهان برای همسرش ارجمند بانو بیگم ساخته شده است .

گزارش کارآموزی فنی مهندسی رشته مهندسی پلیمر با عنوان پلی اتیلن ترفتالات و مکان کارآموزی پتروشیمی تند

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم: زنِ پارسا

پاورپوینت بافت خاک( فیزیک خاک)

پاورپوینت فصل دوم لایه فیزیکی

پاورپوینت درس چهارم آمادگی دفاعی پایه نهم: بسیج، مدرسۀ عشق

کد الگوریتم کرم شب تاب در نرم افزار متلب

کتاب شیمی عمومی McQuarrie و Rock و Gallogly - ویرایش چهارم

درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی آموزش مفهوم کسر

مقالات مدیریت دانش مجموعه اول

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایل