دانلود رایگان


تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟ - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟
مقدمه. 9
علائم منفـي زبـان رفتـار: 12
دست دادن بسیار محكم: 15
دست دادن با هر دو دست: 15
حركت انگشت: 16
دستهای پـنهان: 16
دستها به روی زانو: 16
مناره كردن انگشتان: 16
مشت پوشیده شده با دست باز: 16
پرتاب دست: 16
قلاب كردن دستها پشت سر: 17
بازی كردن با حلقه ازدواج: 17
تكان بیقرار دستها: 17
دست زدن به كراوات: 17
دست كشیدن در میان موها: 17
تكان دادن پاها: 17
انداختن پاها روی هم در ناحیه زانو: 18
قوزك پا روی زانو: 18
انداختن پا روی هم در ناحیه قوزك: 18
به هم پیچیدن پاها: 18
قفل كردن پاها: 18
دست ها 19
خم كردن بازوها: 19
دستها به پشت: 19
دستها به جلو: 19
دستهای قلاب شده: 19
دستهای تا شده: 19
دراز كردن دست : 19
دست به كمر بودن: 20
شانه بالا انداختن: 20
راست قامت ایستادن: 20
گامهای كوتاه-بلند: 20
احوالپرسی دوستانه: 20
رویارویی نزدیك: 20
بی رغبتی: 21
گرفتن گردن: 21
بی قراری(وول خوردن.. 21
كشیدن شلوار: 21
به دیوار تكیه زدن: 21
ارتباط نزدیك: 21
نزاع: 22
تعظیم كردن: 22
زبان بدن (موی سر. 22
سخـن آخـر : 26
زبان بدن چه تاثیری بر روی اعتماد به نفس شما می‌گذارد؟. 27
چند ترفند عالی برای اینکه بتوانیم زبان بدن دیگران را بخوانیم.. 28
فریبندگی، همیشه هم بد نیست... 28
درخواست من: نیت‌های خوب داشته باشید. 29
زبان بدن چه تاثیری بر روی اعتماد به نفس شما می‌گذارد؟. 29
بخش ۱: نگرش و زبان بدن.. 29
احساس امنیت کنید و از خود اطمینان نشان دهید. 29
همه دوست هستند، مگر غیر از این ثابت شود. 30
همه لایق احترام هستند، مگر غیر از این ثابت شود. 30
همه را دوست بدارید، مگر ثابت شود لیاقتش را ندارند. 30
چطور تنفر از دیگران را کنار بگذاریم.. 30
همیشه به این فکر کنید که چه کاری می‌توانید برای دیگران انجام دهید. 31
بخش ۲: حالت بدن.. 31
صاف اما راحت بایستید. 31
صاف بنشینید، اما خشک نباشید. 32
اهمیت زبان بدن در مصاحبه‌ شغلی.. 32
همیشه در بخش میانی بدن‌تان کمی کشش داشته باشید. 32
پاهایتان را به عرض لگن از هم جدا کنید. 33
بخش ۳: وارد شدن به یک اتاق.. 33
طوری لبخند بزنید که خوشحالی‌تان را از بودن در آن جمع نشان دهد. 33
با حاضران سلام و احوالپرسی کنید. 33
ابراز احساسات؛ چگونه احساسات‌مان را به درستی بیان کنیم.. 34
برای دوستان (فرضی) دست تکان دهید. 35
بخش ۴: آداب دست دادن.. 36
محکم و در عین حال آرام دست دهید. 36
هنگام دست دادن ارتباط چشمی برقرار کنید. 36
طوری لبخند بزنید گویی دیدن آنها روز خوبی را برای شما رقم زده است... 36
چرا یادگیری زبان بدن برای مدیرها اهمیت دارد؟. 37
بخش ۵: موضع‌گیری بدنی.. 37
موضع گیری باز داشته باشید. 37
زاویه بدن‌ خود را به سمت فردی که با او صحبت می‌کنید تنظیم کنید. 37
به اشیاء تکیه ندهید. 37
وقتی به چیزی تکیه می‌دهید، حالت بدن را فراموش نکنید. 37
بخش ۶: صورت... 38
از صورت خُنثای خود چهره‌ا‌ی شاد را به نمایش بگذارید. 38
تماس چشمی را ناگهان قطع نکنید. 38
چگونه لبخند بزنیم.. 39
۱۰ عادت زبان بدن برای افزایش کاریزما 39
تکنیک‌ها و عادات... 39
کارهای طرف مقابل را قرینه کنید. 39
حرکات قرینه‌ای.. 40
چگونه کارت ویزیت خود را ارایه دهیم؟. 41
گزیدن لب ها به چه معناست؟. 46
علایم چشم در رفتارهای روزانه (بخش اول) 47
در دست گرفتن مچ، ساعد، بازو 47
زبان بدن فروشنده چه تاثیری دارد؟. 48
تماس چشمی در کشورهای شرق آسیا چگونه است؟. 49
بازاریابی مدرن و زبان بدن.. 50
زبان بدن ' حالات مختلف کف دست' به چه معناست؟. 51
۱. دید حاشیه ای گسترده تر زنان.. 53
۲.دست و پای ضربدری.. 53
۳. سه کاربرد کلی زبان بدن.. 53
۴. شش حالت چهره ( زبان صورت... 53
۵. سرتان را کج کنید. 53
۶. چرا این قدر پلک می زنید؟. 54
۷. خودتان را بغل کنید. 54
۸. لبخند دوشن یادتان نرود. 54
۹. مردان دو شاخه می ایستند. 55
۱۰. بله! با بدن تان اطلاعات را منتقل می کنید. 55
۱۱. زنان از هم تقلید می کنند. 55
۱۲. چرا پاهایتان را باز می کنید. 55
۱۳. خنده ی زنان نشانه ی مجذوب شدن است... 55
۱۴. چرا پنجه به پنجه اید و چرا نیستید. 55
۱۵. ارتباط چشمی: مردانه ، پرخاشگرانه، یا….... 56
۱۶. وارث اجداد میمون مان هستیم.. 56
۱۷. دارید واکنش گریز نشان می دهید. 56
۱۸. می خواهید دست دیگران را بو کنید. 56
۱۹. چرا چشمتان را می بندید. 56
۲۰. دارید به خودتان آرامش می دهید. 56
۲۱. بله! معذب هستید. 57
۲۲. چرا گردن تان را لمس و نوازش می کنید. 57
۲۳. با گردن تان استرس تان را دور می کنید. 57
۲۴. با «شبه پاکسازی پا» به آرامش می رسید. 57
۲۵. با گردش هوا خودتان را آرام می کنید. 57
۲۶. هشت زبان بدن دروغگویان.. 58
۲۷. زنان با کیف پول حرف می زنند. 58
۲۸. نشانه ی صلیب است... 58
۲۹. بی حرکت داستان می گویید. 58
۳۰. اولین کتاب زبان بدن.. 58
۳۱. شق و رق ایستادن نشانه ی باروری است... 58
۳۲. چرا فضای بیشتری اشغال می کنید. 58
۳۳. چرا حرکات پا را تقلید می کنید. 59
۳۶. چرا ناگهان پای تان تکان خورد. 59
۳۷. ستون کردن دست ها زیر چانه عاشقانه است... 59
۳۸. چرا ناگهان دست به سینه شدید. 60
۳۹. با پاهای باز سلطه جویی می کنید. 60
۳۱ راه برای درک زبان‌ بدن زنان.. 60
۴۰. چرا سینه تان را باد یا عریان کردید. 60
۴۱. چرا شانه بالا می اندازند. 60
۴۲. با دستان به کمر دورشان می کنید. 60
۴۳.با دستان به کمر قدرت طلبی می کنید. 61
۴۴. چرا این بار به این صورت دست به کمر شدید. 61
۴۵. چرا دستانش در کمبرندش بود. 61
۴۶. چرا به جشمام زل زده بود. 61
۴۷. چرا دستشانش را پشت سرش قفل کرده بود. 61
۴۸. آن نوک انگشتان روی میز به چه معنی است... 61
۴۹. بازوی اش را لمس کن.. 61
۵۰. کی باید با لب های پر نفس تان را بیرون دهید. 62
۵۱. چرا انگشتان تان دو دست اش را روی هم قرار داده یود. 62
۵۲. دست های تان را فشار ندهید. 62
۵۳. منظور از آن انگشتان شصت چه بود. 63
۵۴. کودکان نابینا هم زبان چشم دارند. 63
۵۵. انگشتان شصت تان را در جیب تان پنهان نکنید. 63
۵۶. چرا مج دستش را بیرون انداخته بود. 63
۵۷. اگر زبان بدن ندارد دارد دروغ می گوید. 64
۵۸. چرا آن حرکات ریز را داشت... 64
۵۹. بدن تان قبل از مغزتان واکنش نشان می دهد. 64
۶۰. کافی است لبخند بزنید. 64
۶۱. گردنش چه می گفت... 64
۶۲. چرا چپ جپ نگاه می کند. 64
۷ راز قدرتمند زبان‌ بدن برای رسیدن به موفقیت... 64
۶۳. ژست قدرت بگیرید. 65
۶۴. بدن برتر از صورت آمد پدید. 65
۶۵. از شصتت درست استفاده کن.. 65
۶۶. مردمک چشم تان حرف می زند. 65
۶۷. چرا منجمد شده بود. 65
۶۸. چرا سر به زیر داشت... 66
۶۹. بدن تان را هم سو و آینه کنید. 66
۷۰. نابیناها هم با بدن حرف می زنند. 66
۷۱. زبان بدن گشاده رو داشته باشید. 66
۷۲. محکم بایستید. 66
۷۳. چرا انگلیسی ها تماس بدنی ندارند. 66
۷۴. آرنج تان را خم نکنید. 67
۷۵. با انگشت اشاره نروید. 67
۷۶. بیشتر با صورت حرف می زنید تا با دهان.. 67
۷۷. زبان بدن موثرترین است... 67
۷۸. کف دست تان را نشان بدهید. 67
۷۹. با خنده هشدار می دهید. 67
۵ ترفند زبان‌ بدن برای بالا بردن اعتماد به نفس.... 67
۸۰. زنان زبان بدن را بیشتر تحلیل می کنند. 67
۸۱. زنان زبان بدن را بهتر می فهمند. 68
۸۲. تکان دادن سر یعنی چه. 68
۸۳. گوش ها چه می گویند. 68
۸۴. کجا باید بوسید. 68
۸۵. پس گردنی نزنید. 69
۸۶. چرا تف می کنند. 69
۸۸. چرا دستانش را ان قدر تکان می داد. 69
۸۹. شصت و انگشت کوچک چه می گویند. 69
۹۰. چرا فاصله دارند. 69
۹۱. چرا دستان و پاهاش قفل اند. 70
۹۳. چرا کمتر می خندید. 70
۹۴. سفیدی چشم نگاهتان را لو می دهد. 70
۹۵. دارد با چشم عشوه می آید. 71
۹۶. به حباب شان وارد نشوید. 71
۹۷. اوتیسمی ها زبان بدن نمی دانند. 71
بلند بایستید و فضا را بپذیرید. 71
وضعیت خود را عریض‌تر کنید. 72
تن صدای خود را پایین‌تر آورید. 72
جمع‌آوری قدرت را آزمایش کنید. 72
به ژست قدرت ضربه بزنید. 72
تماس چشمی مثبت را حفظ نمایید. 73
با دستان خود صحبت کنید. 73
از حالت باز استفاده کنید. 73
برج را آزمایش کنید. 73
رفتار عصبی خود را کاهش دهید. 74
بخندید. لبخند تأثیر قدرتمندی روی ما دارد. 74
دست دادن خود را کامل کنید. 74
زبان بدن یک مرد و زن عاشق.. 74
زبان بدن در روابط عاشقانه. 75
خواندن زبان بدن زن و مرد عاشق.. 76
زبان بدن افراد عاشق.. 76
نشانه های زبان بدن زن و مرد عاشق.. 78
منابع.. 80

مقدمه

يكي از مهم ترين خصوصيات انسان كه او را نسبت به ساير موجودات برتري مي دهد قدرت تكلم و سخن گفتن اوست. او مي تواند با به كارگيري كلمات و جملات احساسات و نيات دروني اش را بيان كند و ديگران را از آن آگاه نمايد.

از طرفي خواسته يا ناخواسته در فضايي كه آن را سكوت و خاموشي مي ناميم و با زبان بي زباني تنها با آنچه «body language» يا زبان حركات بدن و اجزاي آن خوانده مي شود، مي تواند به خوبي احساسي را انتقال داده يا معناي كلامي را تغيير دهد. هرگز اظهار دوستي و علاقه شخصي در حالي كه اخم كرده و ترشرويي نشان مي دهد، قابل قبول نيست. بنابراين به كارگيري اين ۲ زبان در يك جهت و راستا مي تواند به خوبي در بيان هيجانات، عواطف و احساسات به كار رود. اما در ميان دنياي خاموش و بي زباني، زبان هاي گوياي ديگري هم هستند.

زبان بدن شامل دو قسمت است . یکی زبان حرکات بدن و دیگری زبان آرایش و ظاهر بدن :

بازکردن دکمه های کت:

افرادی که باشما بی ريا وصميمی هستند غالباٌ دکمه های کت خود را باز کرده يا حتی آنرا از تن در می آورند اما در يک مذاکره رسمی اينچنين نيست . در اين شرايط افراد زمانی کت خود را در می آورند که امکان دسترسی به توافق وجود داشته باشد , به عبارت ديگر هرقدر هوای اطاق گرم باشد اگر طرفين احساس دسترسی بهتوافق را نداشته باشند کتشان را در نمی آورند.

انداختن پاروی پا:

در هنگام مذاکرات هر گاه يکی از طرفين يا هر دو ی آنها پاهای خودرا روی هم می اندازند نشانه اين است که وارد مرحله جديدی از مذاکره می شويد , مرحله ايی که امکان تفاهم کمرنگ می شود . اگر انداختن پا روی پای ديگر با گذاشتن دستها در زير بغل بصورت ضربدر همراه باشد اوضاع وخيم تر است و بايد يک فکر جدی برای تغيير وضعيت انجام دهيد تا طرف مقابل از حالت تدافعی خارج شود.

کشيدن دست به چانه :

اين علامتی از زبان رفتار است که در هنگام تصميم گيری بکار می رود. کشيدن دست به روی چانه معمولا” با حالتی از چهره همراه است که در آن چشم ها کمی جمع می شود. افرادی ديگر ممکن است در اين حالت لب بالايی را لمس کنند وآنرا بکشند و بعضی مردها با سبيل يا ريش خود بازی کنند که همگی دليل بر تعمق و ارزيابی است. در بازی شطرنج نيز افرادی که قرار است حرکت بعدی را انجام دهند در بسياری از موارد چنين اشاره ا


زبان بدن یا تن گفتاری چیست


زبان بدن


تن گفتاری


body language


زبـان رفتـار


تعریف زبان بدن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری ... برچسب ها تحقیق, زبان, بدن, یا, تن, گفتاری, چیست ؟ ...

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

این تحقیق در مورد زبان بدن یا تن گفتاری در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟، 80 صفحه،docx

این تحقیق در مورد زبان بدن یا تن گفتاری در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل زبان بدن یا تن گفتاری چیست,زبان بدن,تن گفتاری,body language, زبـان رفتـار,تعریف زبان بدن, و ....می باشد.

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟، 80 صفحه،docx

این تحقیق در مورد زبان بدن یا تن گفتاری در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل زبان بدن یا تن گفتاری چیست,زبان بدن,تن گفتاری,body language, زبـان رف

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

این تحقیق در مورد زبان بدن یا تن گفتاری در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

این تحقیق در مورد زبان بدن یا تن گفتاری در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

Sara | تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

این تحقیق در مورد زبان بدن یا تن گفتاری در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

نکاتي که در انتخاب پرده اهميت دارد؟ پنجشنبه 26 تیر 1399

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

تحقیق,زبان,بدن,یا,تن,گفتاری,چیست؟, براي خريد انواع اتصالات ساختماني بايد به چه مواردي توجه داشته باشيم؟

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

زبان زمین شناسی ... تحقیق جزوه درسی دروس عمومی پزشکی مقالات علمی مقالات isi کارآفرینی و طرح توجیهی گزارش های کارآموزی پرستاری ...

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

زبان زمین شناسی ... تحقیق جزوه درسی دروس عمومی پزشکی مقالات علمی مقالات isi کارآفرینی و طرح توجیهی گزارش های کارآموزی پرستاری ...

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری ... برچسب ها تحقیق, زبان, بدن, یا, تن, گفتاری, چیست ؟ ...

زبان بدن چیست؟ تکنیک‌های زبان بدن-بیشتر از یک نفر

اهمیت یادگیری زبان بدن چیست؟ زبان بدن یا ... راست کتشان را می پوشند در حالی که بیشتر زنان اول استین چپ را به تن ... ‌گذارند و توجه کمتری به لحن و زبان بدن خود دارند در حالی که در این تحقیق ...

فایل تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟ : u/datajoo

موضوع تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟ در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

زبان بدن چیست؟ تکنیک‌های زبان بدن-بیشتر از یک نفر

اهمیت یادگیری زبان بدن چیست؟ زبان بدن یا ... راست کتشان را می پوشند در حالی که بیشتر زنان اول استین چپ را به تن ... ‌گذارند و توجه کمتری به لحن و زبان بدن خود دارند در حالی که در این تحقیق ...

زبان بدن یا تن گفتاری چیست - hastidoc.ir

زبان بدن یا تن گفتاری چیست يكي از مهم ترين خصوصيات انسان كه او را نسبت به ساير موجودات برتري مي دهد قدرت تكلم و سخن گفتن اوست. او مي تواند با به كارگيري كلمات و جملات احساسات و نيات دروني اش را بيان كند و ديگران را از آن ...

زبان بدن یا تن گفتاری چیست

زبان بدن یا تن گفتاری چیست يكي از مهم ترين خصوصيات انسان كه او را نسبت به ساير موجودات برتري مي دهد قدرت تكلم و سخن گفتن اوست. او مي تواند با به كارگيري كل

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟، 80 صفحه،docx

این تحقیق در مورد زبان بدن یا تن گفتاری در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل زبان بدن یا تن گفتاری چیست,زبان بدن,تن گفتاری,body language, زبـان رف

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست

,تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست,فروشگاه توت فایل

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست

,تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست,فروشگاه توت فایل

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

زبان بدن یا تن گفتاری چیست زبان بدن تن گفتاری body language زبـان رفتـار تعریف زبان بدن

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری ... برچسب ها تحقیق, زبان, بدن, یا, تن, گفتاری, چیست ؟ ...

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟، 80 صفحه،docx

این تحقیق در مورد زبان بدن یا تن گفتاری در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل زبان بدن یا تن گفتاری چیست,زبان بدن,تن گفتاری,body language, زبـان رف

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست

,تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست,فروشگاه توت فایل

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

تحقیق,زبان,بدن,یا,تن,گفتاری,چیست؟, براي خريد انواع اتصالات ساختماني بايد به چه مواردي توجه داشته باشيم؟

پاورپوینت مروری بر تجارت خارجی ایران

آلودگی هوا

آلودگی هوا

پاورپوینت مالیات وقوانین آن در ایران

پاورپوینت شناخت رفتار با کودکان

طرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات تعميرونگهداری موبایل وخدمات برق صنعتی

پاورپوینت شهرسازی ارزش‌گرا و جايگاه سيما و منظر شهری

پاورپوینت ابزارهای ذخیره سازی

پاورپوینت حمام ها

خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی (مهدی الوانی) + تست